Het activiteitenverslag 2013 is verschenen. De blikvangers voor 2013 zijn de zesde staatshervorming en de troonwissel op 21 juli.

“Student&Go”, met de steun van de Kanselarij van de Eerste minister, lanceert de wedstrijd “Belgian Student of the Year”.

Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.

De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld.

Nieuwe promotiefilm voor België.

Het IPC is een autonome buitendienst van de AD Externe Communicatie, een onderdeel van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Pagina's