De Kanselarij van de Eerste Minister bracht de “Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” uit.

cover van het jaarverslag

Ontdek het jaarverslag 2016. Onder de titel “Focus” stelt het de belangrijkste activiteiten van het jaar voor:

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ontving het label “Ecodynamische onderneming” met drie sterren.

De kans is groot dat u in de stad, het station of een luchthaven op een affiche botst met een eigenzinnig fenomenale boodschap:

 

Huisnummer 16

Op 27 april 2016 tekende de Eerste Minister de bestuursovereenkomst met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.