Actieplan “Handistreaming” 2012-2013

De Kanselarij onderneemt acties ten voordele van personen met een handicap

 

Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – engagementen van de Staten die partij zijn bij het verdrag

Doelstelling 1: de websites van de federale overheid toegankelijker maken voor personen met een handicap

Actie 1.1: De auditdienst van de Kanselarij promoten bij de FOD’s en POD’s om het Anysurferlabel te krijgen. Dit label garandeert dat een website of intranet toegankelijk is voor personen met een handicap. Elk jaar zal er een mail met de details van de aangeboden dienst worden gestuurd naar de verantwoordelijken voor welzijn, diversiteit en communicatie om de aangeboden dienst toe te lichten.
Actie 1.2: Ervoor zorgen dat alle websites en het intranet van de Kanselarij het Anysurferlabel hebben en het direct op de sites promoten.

Doelstelling 2: de evenementen van de Kanselarij toegankelijker maken voor personen met een handicap

Actie 2.1: Ervoor zorgen dat grootschalige evenementen toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

Doelstelling 3: de informatie voor de burgers toegankelijker maken voor personen met een handicap

Actie 3.1: Ervoor zorgen dat het federale informatieportaal Belgium.be toegankelijk is voor personen met een handicap via het Anysurferlabel.
Actie 3.2: Ervoor zorgen dat de inhoud van de informatie op het portaal toegankelijk is voor personen met een mentale handicap. Aanpassen van basisteksten met verwijzing naar contactpersonen voor meer gedetailleerde informatie.

Doelstelling 4: de selecties van de Kanselarij toegankelijker maken voor personen met een handicap

Actie 4.1: Ervoor zorgen dat in elke functiebeschrijving de voorgestelde aanpassingen voor personen met een handicap uitvoerig worden beschreven.
Actie 4.2: De specifieke reserves voor personen met een handicap systematisch en met voorrang raadplegen voor elke vacante statutaire post.
Actie 4.3: de Wheelit-database (die enkel personen met een handicap bevat, om hen te helpen bij het vinden van een baan) systematisch raadplegen voor contractuele selecties, als de Selor- database geen relevante kandidaten oplevert.

Doelstelling 5: de integratie bevorderen van personen met een handicap die worden aangeworven bij de Kanselarij

Actie 5.1: De dossierbeheerders van de Stafdienst P&O opleiden voor het onthaal en de integratie van medewerkers met een handicap.