Bestuursovereenkomst FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2016-2018

Op 27 april 2016 tekende de Eerste Minister de bestuursovereenkomst met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Alle federale en programmatorische overheidsdiensten hebben eind 2015 een bestuursovereenkomst opgemaakt. Hierin komen de voogdijminister en de overheidsdienst duidelijke doelstellingen overeen.