Contact en klacht

Federale Overheidsdienst
Kanselarij van de Eerste Minister

Hertogstraat 4

1000 Brussel

Tel. : +32 2 501 02 11

 

Contact

Hebt u de informatie die u zocht niet gevonden? Wenst u meer uitleg over de dienstverlening van de Kanselarij? Vul het formulier hieronder in.

Klacht

De federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister stelt alles in het werk om kwaliteitsdiensten aan te bieden. Als u echter niet tevreden bent over diensten die onder onze bevoegdheid vallen, dan kunt u een klacht indienen via het formulier hieronder of via een brief naar het adres bovenaan deze pagina.

De klachtencoördinator zendt u een ontvangstbewijs. Als uw klacht als ontvankelijk wordt beschouwd krijgt ze een uniek nummer. Binnen de dertig dagen ontvangt u een antwoord en, naargelang het geval, een voorstel van oplossing, een rechtzetting…

Opgelet! Een klacht is geen beroep. Als u een administratieve beslissing ongedaan wilt maken, dient u beroep aan te tekenen bij de bevoegde instantie.

Meer informatie over het klachtenbeheer vindt u op www.klachten.belgium.be en in "Klachten over onze dienstverlening?".

U bent niet tevreden over het antwoord op uw klacht?

Wend u dan tot de:
 

Federale ombudsman

www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962