Duurzame ontwikkeling

Leefmilieu, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn begrippen die vandaag aanslaan.

Logo Dag van de duurzame ontwikkeling Bij leefmilieu wordt gedacht aan biodiversiteit, ontbossing, energie- en grondstoffenverbruik, vervuiling… Welke interacties hebben wij met onze omgeving? Hoe kunnen wij de risico’s die ermee verbonden zijn, beheren?

Met duurzame ontwikkeling bedoelt men meestal de ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Hoe kunnen wij ons best op lange termijn verder ontwikkelen? Het antwoord lijkt te zijn: door de drie ‘pijlers’ van de duurzame ontwikkeling te verzoenen: economie, maatschappij en leefmilieu.

 

 

  • De milieupijler

    Sinds ze in 2007 een milieubeheersysteem heeft ingevoerd, geniet de Kanselarij internationale erkenningen zoals de ISO 14001-certificatie en de EMAS-registratie (Eco-Management and Audit Scheme). Concreet wil de Kanselarij de impact van haar activiteiten op het milieu verbeteren; ze heeft haar energiegebruik en afvalproductie verminderd, een ’paperless‘ beleid ingevoerd, plastic flessen water vervangen door drinkfonteinen etc.

  • De maatschappelijke pijler

    De dienst Secretariaat en Logistiek van de Kanselarij waakt over de gezondheid van haar personeelsleden door hun een duurzame, gezonde en evenwichtige keuken aan te bieden. De dienst Personeel en Organisatie staat in voor de uitvoering van een diversiteitsbeleid en voor de constante verbetering van de werkomstandigheden van de personeelsleden.

  • De economische pijler

    Met de hulp van de Regie der Gebouwen en Fedesco investeert de Kanselarij massaal in energiebesparingen (audit, energiemonitoring, relighting, warmte-isolatie, “green datacenter” ...). Bovendien gebruikt ze steeds meer producten uit de eerlijke handel.

Logo EmasDe maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat vandaag verder dan de louter economische en wettelijke verplichtingen. Er komt ook een verantwoordelijkheid bij ten aanzien van de ‘maatschappelijke omgeving‘ die van toepassing is op alle organisaties en dus zeker ook op de overheid.

De Kanselarij wil zich daarom meer en meer duurzaam blijven ontwikkelen. De cel Duurzame Ontwikkeling en het Green Team werken hard in deze richting. Ook de EMAS-registratie van ons milieubeheersysteem is daarvan een duidelijk bewijs. De oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling binnen de “16” begin 2014 zou deze ontwikkeling nog moeten versterken.