Herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België

De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld.

Logo herdenking Eerste WereldoorlogBelgië speelde een belangrijke rol in deze oorlog, niet in het minst door de moedige weerstand van onze soldaten bij de Duitse invasie. “Poor little Belgium” had de bewondering van de hele wereld verdiend.

België zal dan ook een centrale plaats innemen in de herdenking van de 100ste verjaardag van deze oorlog. Deze herdenking zal onder meer gebeuren door enkele nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling. Daarnaast zullen, op de verschillende bestuursniveaus binnen ons land, gedurende de hele periode 2014-2018, culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden.

Het Organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de FOD Kanselarij van de Eerste minister
  • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • het Ministerie van Defensie
  • het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).
     

Meer weten: www.be2014-18.be