Jaarverslag 2016

Ontdek het jaarverslag 2016. Onder de titel “Focus” stelt het de belangrijkste activiteiten van het jaar voor:

de organisatie van ministeriële vergaderingen

  • het eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen
  • de acties die gevoerd werden op het vlak van flexibiliteit, duurzame ontwikkeling, integratie van genderdimensie en van personen met een handicap
  • de omzetting van de Europese richtlijnen op het vlak van overheidsopdrachten
  • de evoluties op het vlak van digitale communicatie
  • de acties die werden ondernomen om het imago van België te steunen

Raadpleeg het jaarverslag 2016