FOD Kanselarij, een “Ecodynamische onderneming”

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ontving het label “Ecodynamische onderneming” met drie sterren. Sinds kort kunt u de promotiefiche van het label van onze FOD ook terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.

De fiche herneemt de ecodynamische acties die de FOD Kanselarij graag naar voor wilt brengen. U kunt de fiche bekijken op de website van Leefmilieu Brussel.

De volledige lijst van gelabelde ondernemingen vindt u hier terug.

Meer informatie over het label is eveneens terug te vinden op de website van Leefmilieu Brussel.