Organogram

Binnen de Kanselarij onderscheidt men de beleidsorganen, met de politieke medewerkers van de premier, de beheersorganen en de operationele directies. De Kanselarij heeft ook enkele bijzondere opdrachten en commissies in haar bevoegdheid.

Teksten bij organogrammen