De Federal Truck doorkruist het land gedurende een jaar.

De FOD Volksgezondheid heeft 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren.

In 2014 heeft de Kanselarij van de Eerste Minister voor een maatschappelijk verslag gekozen.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister neemt deel aan de organisatie.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister engageert zich om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Pagina's