Grote projecten

Groot project
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister voert een meerjarencampagne om het imago van België te promoten.
Groot project
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister engageert zich om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.
Groot project
Bij leefmilieu wordt gedacht aan biodiversiteit, energie- en grondstoffenverbruik, vervuiling… Welke interacties hebben wij met onze omgeving? Hoe kunnen wij de risico’s die ermee verbonden zijn, beheren?