Federal Truck (vanwege de gezondheidscrisis zijn de activiteiten van de Federal Truck momenteel geschorst)

Voorgestelde dienst: 
Federale vrachtwagen ('Federal Truck')
Domein: 
Externe communicatie
Bondige omschrijving: 

De Federal Truck is een vrachtwagen die volledig ingericht werd om bewustmakingsacties te voeren. Hij doorkruist België en biedt de federale overheid zo de gelegenheid om de burger tegemoet te gaan. Binnenin is de truck uitgerust met zitbankjes, een interactief spel, digitale tablets en een foto/videomaton, met mogelijkheid om foto’s af te drukken.

Target: 
De federale overheidsdiensten en de instellingen die ermee verbonden zijn.
Doelstelling: 

De voornaamste doelstellingen zijn:

 • informatie verschaffen
 • bewustmaken
 • de ontmoeting met de burgers aanmoedigen
 • de cohesie van de federale communicatie versterken door de acties op elkaar af te stemmen
 • de zichtbaarheid van de federale instellingen verhogen door een aanwezigheid op het terrein
Approach: 

De cel Campagnes biedt concreet het volgende aan:

 • de organisatie van voorbereidende vergaderingen in de aanloop naar de te voeren acties
 • tips en begeleiding bij het zoeken naar activiteiten (aanpassing van het interactief spel en aanpassing van de foto/videomaton)
 • tweemaandelijkse bezoeken tijdens de campagneperiode
 • media-aandacht op de sociale netwerken
 • de verzending van de video’s uit de babbelbox
 • het monteren van korte video’s voor toekomstige communicatieacties
 • twee ritten worden voor eigen rekening genomen
Doorlooptijd: 
Afhankelijk van de campagne
Kostprijs: 

De cel Campagnes stelt haar expertise gratis ter beschikking van de andere federale overheidsdiensten. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister neemt twee ritten van de Federal Truck volledig op zich. De kosten van de andere ritten zijn voor rekening van de federale organisaties.

Meer informatie op aanvraag.

Conditions and Agreements: 

Om de organisatie-klant zo goed mogelijk advies te kunnen geven, moeten we over de volgende informatie beschikken:

 • context van de campagne
 • boodschap van de campagne
 • doelgroep
 • beschikbaar materiaal
 • aantal dagen dat de truck nodig is
 • beschikbaar budget

De organisatie-klant moet instaan voor de volgende elementen:

 • beheer van de inschrijvingen (gemeente, school…)
 • verkrijgen van de parkeervergunningen
 • verkrijgen van de toestemmingen in verband met het recht op afbeelding
 • ter beschikking stellen van personeel voor de animatie
 • verplaatsingen en overuren