Recent nieuws

Op vrijdag 19 april heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van Arlin Bagdat als voorzitster van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister goedgekeurd.
Van 1 januari tot en met 30 juni 2024 is het de beurt aan België om de leiding van de Raad van de Europese Unie over te nemen. Als startschot van dit voorzitterschap werden er verscheidene evenementen georganiseerd.