Het Centrum voor Cybersecurity België

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is verantwoordelijk voor de cyberveiligheid in België. Het stippelt het nationale cybersecuritybeleid uit en zet alle sectoren aan om op dat vlak inspanningen te leveren.

Het CCB heeft het beheer van de dienst Computer emergency response team (CERT) overgenomen. Die dienst spoort online veiligheidsproblemen op, observeert en analyseert ze en lichten internetgebruikers in over veiligheid.

Het CCB, opgericht in 2014, staat onder het gezag van de eerste minister. De Kanselarij verleent het centrum de nodige administratieve en logistieke ondersteuning voor het uitvoeren van zijn opdrachten.

Het Centrum voor Cybersecurity:

  • werkt de Belgische strategie uit
  • coördineert de projecten van de verschillende sectoren (privé-, overheids-, wetenschappelijke sector…)
  • stelt aanpassingen aan de wetgeving voor
  • staat in voor het crisisbeheer bij cyberincidenten in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering
  • stelt standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen op voor de informaticasystemen van de overheidssector
  • coördineert de Belgische aanwezigheid op internationale evenementen
  • coördineert de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie- en communicatiesystemen
  • lichten de gebruikers van informatie- en communicatiesystemen in en sensibiliseert ze

Contact

Miguel de Bruycker: directeur
Phédra Clouner: adjunct-directrice