Toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018

Op vraag van de Europese Commissie heeft de Kanselarij van de Eerste Minister het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018 gepubliceerd.

Het rapport bevat met name inlichtingen omtrent:

  • meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassingen of rechtsonzekerheid
  • preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van fraude inzake overheidsopdrachten, corruptie, belangenconflicten en andere zware onregelmatigheden
  • aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten
  • informatie over de praktische implementering van nationale strategische overheidsopdrachten
  • algemene informatie, institutionele organisatie, alsook een raming van de totale waarde van de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger was geweest dan de relevante drempelwaarden

Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden op PublicProcurement.be