Actieplan duurzame ontwikkeling 2018

Nieuws

De Kanselarij heeft haar nieuwe jaaractieplan duurzame ontwikkeling goedgekeurd.

Dit plan:

 • bevat enkele economische, milieugerelateerde en sociale maatregelen. Ze worden vertaald in de opdrachten en het beheer van de Kanselarij
 • toont aan dat duurzame ontwikkeling niet beperkt blijft tot milieuaspecten. Het omvat ook sociale en economische aspecten
 • heeft betrekking op nagenoeg alle diensten van de Kanselarij en bevat acties inzake:
  • duurzaam intern beheer
  • duurzame aankopen
  • sensibilisering van het personeel voor duurzame ontwikkeling
  • stimulering van duurzame mobiliteit
  • bevordering van het welzijn van het personeel

Sinds 2014 werkt de federale overheid jaarlijks een actieplan duurzame ontwikkeling (ADO) uit om haar ambities en verbintenissen hiervover na te komen.