Cover 'Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten'

Strijd tegen sociale dumping

Nieuws

De Kanselarij van de Eerste Minister bracht de 'Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten' uit. Deze gids is bestemd voor alle aanbestedende overheden van België en zal ook gebruikt worden bij bepaalde opleidingen rond de nieuwe wet op de overheidsopdrachten.

Sociale dumping is een geheel van onwettige praktijken zoals de uitbuiting van werknemers: te lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden… Het probleem van sociale dumping is bijgevolg nefast voor de economie, omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie en banenverlies.