Beleidsorganen van de eerste minister

De cel algemene beleidscoördinatie

De cel bestaat uit een directeur, die ook de secretaris is van de ministerraad, en adviseurs.

De directeur legt in samenspraak met de eerste minister de kalender van de nationale en internationale activiteiten voor het volgende politieke jaar vast. De kalender wordt naargelang de omstandigheden aangepast.

De cel staat in voor de coördinatie, opvolging en evaluatie van het beleid van de federale regering voor:

  • het internationale beleid
  • de relaties met het parlement
  • de institutionele hervormingen
  • het Overlegcomité
  • de syndicale onderhandelingen

De beleidscel

De beleidscel bestaat uit een directeur - de kabinetschef - en adviseurs, die belast zijn met het sociaaleconomisch beleid. Ze werken nauw samen met de cel Algemene Beleidscoördinatie.

Het secretariaat

Het secretariaat van de eerste minister bestaat uit zijn woordvoerders, persoonlijk secretariaat en uitvoerende medewerkers, en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en logistiek vlak.