Organisatie

Eerste minister

De eerste minister leidt de federale regering en vertegenwoordigt ze in België en in het buitenland.

Beleidsorganen van de eerste minister

De cel staat in voor de coördinatie, opvolging en evaluatie van het beleid van de federale regering in verschillende domeinen.

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Algemene directie Secretariaten en Coördinatie

De algemene directie Secretariaten en Coördinatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de eerste minister en van de coördinatie van het regeringsbeleid.

Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Externe Communicatie is verantwoordelijk voor de vertaling van de beslissingen van de regering naar de buitenwereld toe.

Ondersteuningsdiensten

De ondersteuningsdiensten ondersteunen de verschillende diensten van de Kanselarij op het vlak van budget, personeelsbeheer, ICT, logistiek en vertaling.