Attaché communicatie (organisatie van evenementen) - STARTBAANOVEREENKOMST

Jobinhoud

Als attaché communicatie bij de cel Evenementen en Partnerschappen van de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werk je mee aan de organisatie van evenementen (evenementen voor het grote publiek, officiële plechtigheden, vergaderingen van staatshoofden en/of regeringsleiders, persconferenties etc.) en acties ter bevordering van het imago van het land, met inachtneming van de administratieve en budgettaire procedures en in samenwerking met andere diensten.

Je zorgt dagelijks voor de ondersteuning, opvolging, organisatie, uitvoering en/of assistentie op administratief, budgettair en praktisch vlak en op het vlak van materiaal en inhoud in het kader van de organisatie van evenementen:

  • je bent verantwoordelijk voor de planning, de voorbereiding, de uitvoering, het goede verloop en de evaluatie van de verschillende communicatieacties in het kader van evenementen

  • je voert autonoom overheidsopdrachten uit (opstellen van het bestek, advies vragen aan de Inspectie van Financiën, publicatie, onderhandelingen, gunning etc.)

  • je stelt duidelijke teksten en nota’s op voor verschillende ontvangers (Inspectie van Financiën, Rekenhof, ministerraad, journalisten, leveranciers etc.)

  • je beheert de verzoeken van de beleidscel van de eerste minister op het gebied van communicatie (opdrachten, stockbeheer, organisatie van evenementen etc.)

  • je ontwerpt en ontwikkelt communicatieacties ter bevordering van het imago van België

  • in het kader van het beheerspartnerschap Europa-België tussen de Kanselarij van de Eerste Minister en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ontwikkel en implementeer je educatieve communicatieacties over Europa

  • je ondersteunt, helpt, begeleidt, assisteert en adviseert de andere diensten van de algemene directie Externe Communicatie binnen je vakgebied

  • je stelt nieuwe initiatieven voor en doet voorstellen om de werking van de cel te verbeteren

Je werkt mee aan verschillende communicatieprojecten, voert er deeltaken van uit en begeleidt deze om de doelstellingen van het project binnen de vooropgestelde termijn te bereiken.

Je draagt bij tot het definiëren, ontwikkelen en toepassen van strategische richtlijnen en operationele standaarden inzake communicatie binnen de federale overheid door actief deel te nemen aan de federale communicatienetwerken om een coherent communicatiebeleid en een communicatiecultuur binnen de federale overheid te ontwikkelen en zo een positief imago naar de burger uit te stralen.

Je onderhoudt en verbetert voortdurend de communicatievaardigheden om de expertise van de cel te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen door deel te nemen aan conferenties, werkgroepen en opleidingen.