Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité

Nieuws

Op vrijdag 19 april heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van Arlin Bagdat als voorzitster van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister goedgekeurd. Haar mandaat duurt zes jaar en ving aan op 1 mei 2024.

Voorheen voerde zij de functie reeds ad interim uit. Met deze herbevestiging blijft de dagelijkse organisatie van de Kanselarij dus in ervaren handen. 
 
Felicitaties en alvast veel succes gewenst tijdens dit nieuwe hoofdstuk voor de Kanselarij!