Bestuursovereenkomst FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2019-2021

Nieuws

Op 17 december 2018 tekende de Eerste minister de bestuursovereenkomst met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Hierin komen de Eerste Minister en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister duidelijke doelstellingen overeen.