Social distancing

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Nieuws

De Belgische overheid lanceerde op 9 april een grote voorlichtingscampagne om samen de strijd tegen het coronavirus verder te zetten. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor de coördinatie ervan op federaal niveau. Ze werkt hiervoor samen met de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum, in overleg met de gemeenschappen en gewesten.

De campagne herinnert de bevolking aan de essentiële stappen om de COVID-19-pandemie samen te bestrijden:

  • hygiënemaatregelen respecteren
  • social distancing respecteren
  • veiligheidsmaategelen respecteren
  • volhouden op lange termijn en rustig blijven

Deze boodschappen benadrukken dat we moeten volhouden. Ze worden verspreid via radio- en tv-spotjes, sociale media, internetbanners, posters of schermen op openbare plaatsen, in bushokjes, supermarkten, apotheken, aan geldautomaten, … en dit in verschillende talen.