Illustratie bloemen

Herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen

Nieuws

Op maandagochtend 16 december 2019 organiseerde de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een federale protocollaire herdenkingsplechtigheid in Bastenaken ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen. De ceremonie vond plaats in het Mardassonmonument en stond in het teken van de erkentelijkheid tegenover de oud-strijders en van de nagedachtenis aan de slachtoffers en vermisten.

De ceremonie bestond uit toespraken, getuigenissen, een neerlegging van bloemen, een minuut stilte en een symbolisch en artistiek moment. Naast de veteranen werden de Koning en de Koningin, de eerste minister en de staatshoofden en regeringsleiders (of hun vertegenwoordigers) van de acht door de Slag getroffen landen bijeengebracht om het belang van de collectieve herinnering en de duurzame vrede tussen de verschillende naties te erkennen.

De organisatie van de ceremonie werd gecoördineerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in samenwerking met het Ministerie van Defensie, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Binnenlandse Zaken, Federale Politie, de Regie der Gebouwen en het War Heritage Institute.

Meer informatie in de bijgevoegde brochure.