De Kanselarij hult zich in regenboogkleuren

Nieuws

Mei is traditiegetrouw een belangrijke maand voor diversiteit en de rechten van lgbtqia+-personen, d.w.z. mensen die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans(gender), queer, interseksueel en/of aseksueel.

Het hoogtepunt van deze sensibiliseringsmaand is de Brussels Pride op zaterdag 18 mei. Daar zal zangeres Alice on the Roof een lied brengen dat ze speciaal voor de “Belgium. Embracing Openness”-campagne schreef, een initiatief van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

In de week vóór 18 mei (Pride Week) zullen er talrijke initiatieven op touw gezet worden om diversiteit te vieren. De federale overheid zet zich namelijk in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk is, en is trots om een werkgever te zijn die de diversiteit aan genderidentiteiten respecteert.

De Kanselarij heeft de volgende initiatieven gepland:

  • de regenboogvlag wordt gehesen aan de masten van de Wetstraat 16 en de Lambermont
  • er worden panelen in regenboogkleuren geplaatst op drie ramen van de gevel van de Wetstraat 16
  • er worden specifieke vlaggen, die de openheid van België voor diversiteit vieren, voor het Residence Palace - Internationaal Perscentrum (IPC) gehangen
  • er worden roll-upbanners, die met visuals van de "Belgium. Embracing Openness"-campagne diversiteit illustreren, geplaatst in de inkomhal van de Hertogsstraat 4 en van de Wetstraat 16, alsook aan de ingang van de ondergrondse perszaal
  • het personeel krijgt kleine regenboogcadeautjes en op de verschillende sociale media van de Kanselarij worden de Pride Week en de verschillende initiatieven uitgebreid in de kijker gezet
  • de personeelsleden worden gevraagd om gedurende de hele maand mei een banner voor diversiteitsbewustzijn aan hun e-mailhandtekening toe te voegen
  • het BePROUD-netwerk wordt gepromoot. Dit netwerk brengt personeelsleden van de lgbtqia+-gemeenschap en hun bondgenoten binnen de federale overheid samen. Het doel van het BePROUD-netwerk is de ontplooiing van lgbtqia+-medewerkers in de publieke sector door het bewustzijn over relevante thema’s te vergroten, als ondersteuningsgroep te dienen en de overheid nog inclusiever te maken