Mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels

Nieuws

In het Belgisch Staatsblad werd een bericht bekend gemaakt waarin de aanbesteders worden herinnerd aan hun verplichting om uiterlijk tegen 15 maart 2021 de totale waarde van de opdrachten onder de drempels voor de Europese bekendmaking door te sturen naar de FOD Kanselarij.

De praktische modaliteiten hiervoor werden nader toegelicht in het bericht van 11 januari 2021. Er wordt gebruik gemaakt van een  webform-toepassing. Deze is toegankelijk via de onderstaande link: https://overheidsopdrachten.belgie.be.

De bekomen inlichtingen zullen toelaten om het verslag op te maken dat België aan de Europese Commissie moet voorleggen.