Strategisch plan van de Kanselarij van de Eerste Minister

Nieuws

Op 22 februari 2022 keurde het directiecomité het Strategisch plan 2022-2024 van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister goed. Vervolgens ondertekende de eerste minister het op 30 maart 2022.

Dit plan vervangt de bestuursovereenkomst en beschrijft de langetermijnstrategie van de Kanselarij wat betreft de missies en taken, de visie en waarden, alsook de strategische uitdagingen en risicoanalyse.

In het plan worden ook de volgende elementen van de te volgen strategie voor de huidige zittingsduur uiteengezet:

  • de uitvoering van de beleidsverklaring van de eerste minister
  • de uitvoering van de voornaamste missies van de overheidsdienst          
  • het intern beheer van de overheidsdienst           
  • de betrokkenheid van de overheidsdienst bij het beleid inzake transversale activiteitensectoren