Nieuws

De FOD Volksgezondheid heeft 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren. Die filmpjes worden verspreid aan partners binnen de gezondheidszorg.
Unesco Logo
Nieuws
Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.