Lid van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) (v)

Het Auditcomité van de Federale Overheid (hierna ACFO genoemd) doet een oproep tot kandidaten voor twee mandaten van lid van het ACFO, waarvan één behoort tot de Nederlandse taalgroep, en één tot de Nederlandse of de Franse taalgroep.
Aangezien de genderpariteit moet worden gerespecteerd, moeten twee vrouwelijke leden worden benoemd.